เรื่องเก็บทุกสิ่งไว้ในใจทางโลกกับสติทางธรรม ๑๐ ข้อ

1978715_718719688168449_321340202_n

เรื่องเก็บทุกสิ่งไว้ในใจทางโลกกับสติทางธรรม ๑๐ ข้อ
สติสอนว่า จงปล่อยวางทุกอย่าง และหยิบใช้เมื่อจำเป็น
๑. ใช่ รู้สึกแปลกมหัศจรรย์
สติสอนว่า ในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรแปลก
มีแต่เกิดและดับเท่านั้น
๒. สติสอนว่า จงเลือกทำบางสิ่งที่ดีที่สุดและจำเป็นเท่านั้น
๓. คนฉลาดเลือกทำสิ่งที่เป็นกุศล
จะไม่เลือกทำสิ่งเป็นอกุศลเด็ดขาด
๔. สติสอนเราให้พอใจในธรรม
ไม่ควรพอใจในอัตตาตัวตน
๕. สติสอนว่า จงเตรียมพร้อมรับกับกับความเปลี่ยนแปลง
อาจจะล้มเหลวหรือสำเร็จก็ได้
๖. สติสอนว่า ให้เชื่อมั่นความจริง
ความสามารถคือสิ่งไม่แน่นอน
๗. สติสอนว่า ให้รีบทำสำเร็จเสียวันนี้
พรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับคุณ
๘. สติสอนว่า ทำตนเองให้ดีก่อน
ก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
๙. สติสอนว่า ให้มีความมั่นใจในตนเองให้มากพอ
๑๐. สติสอนว่า การยิ้มผิดกาละเทศะ
คนอื่นอาจมองเราว่า สติเกินหรือขาดก็ได้
เราจะเชื่อความจริงของโลกหรือความจริงของธรรมดีที่สุดหนอ?
ด้วยความเมตตากรุณา
จาก พระพุทธยานันทภิกขุ
_/|\_ _/|\_ _/|\_
๔ มีนาคม ๒๕๕๖