เสียงธรรมจากเมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

577575_546893975351022_1758703380_n

๐๑. ๒๕? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๒. ๒๖? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๓. ๒๖? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๔. ๒๗? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๕. ๒๗? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๖. ๒๘? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๗. ๒๘? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๘. ๒๙? มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

_/|_ _/|_ _/|_

๔ เมษายน ๒๕๕๖