เสียงสติที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส

หลวงพ่อมหาดิเรก แสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)