๑๐๗ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
เนื่องในวาระ ๑๐๗ ปีชาตกาล
หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
โดยพระวิปัสสนาจารย์
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ)

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
(สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๙-๑๐ ก.ย. ๖๐
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. (วันอาทิตย์ครึ่งวัน)

เชิญติดตามการถ่ายทอดสดและภาพกิจกรรมได้ที่
F: หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
ขอขอบคุณภัตตาคารสีฟ้าเจ้าภาพอาหารกลางวัน
สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่ www.regis.bia.or.th
*ในกรณีที่ลงทะเบียนเต็มแล้ว
ยังสามารถรับผู้ปฏิบัติเสริมได้ไม่จำกัดจำนวน*
ถ้ามีผู้ปฏิบัติเกินจำนวน ๒๐๐ ท่าน
จะขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งด้านในและอาหารกล่องฟรี
แก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต
(โดยจะมีจอมอนิเตอร์ถ่ายทอดสดด้านนอก
และอาหารจานแมวราคาประหยัดไว้บริการ)

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา Dynamic Meditationนวัตกรรมแห่งสติmindfulnessclubชมรมคนรักสติพลิกใจให้ตื่นรู้เซนสยาม

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา Dynamic Meditationนวัตกรรมแห่งสติmindfulnessclubชมรมคนรักสติพลิกใจให้ตื่นรู้เซนสยาม

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา Dynamic Meditationนวัตกรรมแห่งสติmindfulnessclubชมรมคนรักสติพลิกใจให้ตื่นรู้เซนสยาม