จิตได้อารมณ์เหมือนต้นไม้ได้ฝน

แบ่งปันสิ่งดีๆ

 

 

fon

 

จิตใจของเราในช่วงที่ปฏิบัติได้อารมณ์

เปรียบเหมือนฝนตก
ต้นไม้ก็จะดูดซึมธาตุต่างๆ ในดินได้มาก
จิตใจของเราก็ซึมซับเอาธรรมธาตุต่างๆ
เข้าไว้ในตัวมัน
จิตเราก็เติบโต สติเราก็เข้มแข็งขึ้น
 
ตัวรูปนามเบื้องต้น
จะเป็นตัวแยกระหว่าง
ความคิดกับความรู้สึกตัว
ออกให้เห็นชัด สัมผัสได้
 
ถ้าช่วงไหนที่เรามีความรู้สึกตัวชัดๆ
มันจะโปร่งเบาสบาย
ไม่มีความคิดอารมณ์ใดมารบกวน
ถึงมีบ้างก็สลัดได้ง่ายๆ
 
ภาษาว่าแยกรูปแยกนาม
คือเห็นรูปเป็นรูป
เห็นนามเป็นนาม
เมื่อก่อนเราเห็นนามเป็นรูป
เห็นรูปเป็นนาม
เห็นความคิดเป็นความรู้สึก
เห็นความรู้สึกเป็นความคิด
 
แต่ถ้าหากมันได้อารมณ์รูปนาม
เราก็จะเห็นกายคือกาย
เห็นจิตคือจิตไม่ปนกัน
 
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

จิตได้อารมณ์ ความดีใจ ความเสียใจ มีค่าเท่ากัน

 บางทีกายไม่สบายแต่จิตก็อาจสบายก็ได้
เมื่อจิตสบาย กายอาจไม่สบายก็ได้
ใจมันไม่ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มันจะอยู่ตรงกลาง
ไม่ไปเสพความสุขสบาย
และไม่ปฏิเสธความร้อนเร่า
เป็นกลางทั้งสองอย่างและรู้ทั้งสองอย่าง
 
แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรา
มันยังไม่ได้เห็นอารมณ์รูปนามชัด
ถ้าหากอันไหนมันหนัก
เราก็เข้าไปในทางนั้น
แล้วจิตของเราก็จะหมดกำลัง
อ่อนแอ เศร้าหมอง คิดมาก
มันก็จะเกิดตามมา
 
แต่ถ้าได้อารมณ์มันจะเข้มแข็ง
ความดีใจก็ไม่มีความหมาย
ความเสียใจก็ไม่มีความหมาย
มีค่าเท่ากัน
ถ้าได้อารมณ์มันจะรู้สึกอย่างนั้น
จิตของเราจะมีความสุขได้ง่าย

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

ความสุข ความทุกข์ เป็นเพียงขั้นบันได

จิตของเราถ้าจะเกิดโลกุตตรปัญญา
มันจะต้องมีความสุขเสียก่อน
มีปีติมีปัสสัทธิก่อน
ตัวปัญญามันถึงจะเกิดขึ้น

ตัวปัญญาเป็นลักษณะของ
ความเบาสบายปลอดโปร่ง
ปัญญาที่เป็นโลกุตตระถึงเกิ

แต่ปัญญาที่เป็นโลกียะ
เกิดจากความรู้สึกนึกคิด
จดจำพินิจพิจารณา
มันไม่ได้เกิดจากความรู้สึก
โล่งโปร่งเบาเหมือนโลกุตตรปัญญา

ก่อนที่จะไปอยู่เหนือสุขได้
ต้องผ่านสุขเสียก่อน
เห็นความสุขเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่ง
ความทุกข์ก็เป็นบันไดขั้นหนึ่ง
ให้เหยียบขึ้นเหนืออารมณ์

เหมือนกับเราเหยียบบันไดขึ้นไป
เหนือบันไดก็คือบ้านที่อยู่ของกาย
เหนือสุขทุกข์ก็คือที่อยู่ของจิต
เหนืออารมณ์ก็คือเหนือกายเหนือใจ
ไปอยู่กับความจริงความรู้

Direk Saksith
www.buddhayanando.com
f: พระพุทธยานันทภิกขุ, พลิกใจให้ตื่นรู้,
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, เซนสยาม,
Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *