กราบเคารพสรีระศพหลวงพ่อ วันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ สิงหาคม

                          ในวาระหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคมนี้ ทางชมรมคนเพียร นำโดยท่าน Deva nanda จะนำพระสงฆ์จากวัดแพร่แสงเทียน วัดพระธาตุแสงเทียน วัดถ้ำแสงเทียน วัดป่าโคกดินแดง และในสายงาน จะเดินทางไปกราบเคารพสรีระศพหลวงพ่อ วันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ สิงหาคมนี้ และกลับวันที่ ๑ กันยายน ดังนั้น สมาชิกชมรมคนเพียรท่านใด ที่พอจะมีเวลาในช่วงนี้ ทั้งไกลและใกล้จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมเจริญภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาในวันเวลาดังกล่าวร่วมกัน ณ วัดภูเขาทอง หรือบ้านท่ามะไฟหวาน เป็นเวลาสามวันโดยทั่วกัน ~:~ พระพุทธยานันทภิกขุ Deva Nanda             […]