กราบเคารพสรีระศพหลวงพ่อ วันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ สิงหาคม

10656358_816141828426234_1184241997_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวาระหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคมนี้ ทางชมรมคนเพียร นำโดยท่าน Deva nanda จะนำพระสงฆ์จากวัดแพร่แสงเทียน วัดพระธาตุแสงเทียน วัดถ้ำแสงเทียน วัดป่าโคกดินแดง และในสายงาน จะเดินทางไปกราบเคารพสรีระศพหลวงพ่อ วันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ สิงหาคมนี้ และกลับวันที่ ๑ กันยายน ดังนั้น สมาชิกชมรมคนเพียรท่านใด ที่พอจะมีเวลาในช่วงนี้ ทั้งไกลและใกล้จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมเจริญภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาในวันเวลาดังกล่าวร่วมกัน ณ วัดภูเขาทอง หรือบ้านท่ามะไฟหวาน เป็นเวลาสามวันโดยทั่วกัน

~:~

พระพุทธยานันทภิกขุ Deva Nanda

 

 

 

 

 

 

 

 

Join the Forum discussion on this post