วิปัสสนาพามือให้เคลื่อนไหว

วิปัสสนาพามือให้เคลื่อนไหว เบื้องต้นพึงเข้าใจก่อนว่า แผนที่มิใช่เส้นทางและมิใช่การเดินทาง แต่แผนที่เป็นเพียงคู่มือที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกและมีความมั่นใจในการเดินทางระดับหนึ่งเท่านั้น หรืออีกอุปมาหนึ่ง เหมือนสลากยาหรือเอกสารกำกับยา ที่บ่งชี้ถึงส่วนประกอบของยา และ สรรพคุณของยา ปริมาณที่ใช้ยาและวิธีรับประทานยา มิใช่เป็นสิ่งเดียวกัน แต่มีส่วนเกื้อหนุนให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ และมีความมั่นใจว่า ได้รับประทานยาตรงตามโรคที่เป็น และจะหายจากโรคเท่านั้น ฉันใดก็ดี ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวท ก็มีความสัมพันธ์กันฉันนั้น ในยุคปัจจุบันนักปฏิบัติ ปริยัติ มักจะเห็นกันไปคนละทาง นักปริยัติมักจะตำหนินักปฏิบัติว่าได้แต่ปฏิบัติแต่ไม่รู้หลักปริยัติ ส่วนนักปฏิบัติก็มักจะตำหนินักปริยัติว่าได้แต่เรียนรู้เปล่าๆ แต่ไม่รู้วิธีกำจัดกิเลส แท้ที่จริงแล้ว คนทั้งสองพวกก็มีอาการหนักพอๆกัน พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ เป็นบุพนิมิตรแห่งการเข้าถึงอริยมรรค มิได้เน้นว่าปริยัติดีกว่าปฏิบัติหรือปฏิบัติดีกว่าเรียนปริยัติ คำว่าปริยัติ ปฏิบัติ เป็นหลักการที่ถูกบัญญัติขึ้นในภายหลัง แต่การเข้าถึงปริยัติและปฏิบัติ เป็นหลักของการใช้กัลยาณมิตร ซึ่งยังไม่สมบูรณ์พอที่จะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ได้สิ้นเชิง ต่อเมื่อเราเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นด้วยตนเอง เห็นความจริงด้วยตนเองจึงจะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนแผนที่การเดินทางที่ใช้ GPS มิใช่เส้นทางที่ปรากฎในแผ่นกระดาษ จึงสามารถบอกเส้นทางให้แก่ท่าน เสมือนเป็นกัลยาณมิตร ที่ปรากฎต่อหน้าท่านตลอดเวลา คอยรายงานว่า ท่านเดินทางถึงที่ไหน กิโลเมตรที่เท่าไหร่ และจะต้องใช้เวลาเดินทางอีกนานเท่าใดเป็นต้น การเดินทางภายนอกนั้นแสนง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางภายใน เพราะมีพาหนะและเส้นทางที่แน่นอนสามารถสัมผัสได้ แต่การเดินทางทางจิตเป็นการเดินทางที่ไร้เส้นทางและไร้ผู้เดินทาง […]

รายงานปฏิบัติบูชา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๑๒-๑๓ ก.ย. ๕๘ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

รายงานการปฏิบัติบูชา หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ โดยการนำของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ปฏิบัติบูชา (๑) ภาคเช้า วันเสาร์ ๑๒ ก.ย. ๕๘ แม้การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต จะเต็มไปนานแล้ว แต่ก็มีผู้ปฏิบัติทั้งใหม่และเก่า walk in มารวมกัน ในวันแรม ๑๕ ค่ำ โดยไม่ได้นัดหมาย เพิ่มอีกกว่า ๑๐๐ ท่าน จากยอดเดิมเกือบ ๒๐๐ ท่าน ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ในการค้นหาคำตอบที่แท้จริงของชีวิต ธรรมะย่อมอยู่เหนือกาลเวลาและกฎเกณฑ์ ผู้ปฏิบัติทุกท่าน (เก่าและใหม่อย่างละครึ่ง) ต่างได้เข้าร่วมปฏิบัติและฟังธรรม จากพระมหากัลยาณมิตรของเรา ชาวชมรมคนเพียร หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท หรือท่าน Deva Nanda โดยถ้วนหน้ากัน บรรยากาศจึงเต็มไปด้วย ความอบอุ่นใกล้ชิด เพราะเบาะที่นั่งค่อนข้างจะติดกัน แต่ก็ยังมีที่ว่างรอบกายให้ไหวตัว สร้างจังหวะมือ และปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ๔ อย่างสบายๆ ปฏิบัติบูชา […]

ภาพกิจกรรมการอบรมตามรอยอริยะ 2

ภาพกิจกรรมการอบรมเจริญสติ รู้ตื่น เบิกบานตามรอยอริยะ รุ่นที่ 2 โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2558 ณ ครุสติสถาน บ้านบางครุ (ของ ร.ร.รุ่งอรุณ) ซอยประชาอุทิศ 69 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ หมายเหตุ: ญาติธรรมท่านใดสนใจเข้าร่วมปฏิบัติ สามารถสมัครลงทะเบียนกับคุณครูจุ๋ม มือถือ 086- 312-7246

เชิญร่วมบุญเสื้อสติของชมรมคนเพียร

เสื้อม่อฮ่อมสีขาว ผ้าฝ้ายบางหนังกบเนื้อดี ฝีมือปราณีต จากร้านอัมรินทร์ เมืองแพร่ เบอร์ 40 (S), 42(M), 44(L), 46 (LL), 48 (XL), * 50 (XXL) สีน้ำตาล, เทา, เขียว, น้ำเงิน, ฟ้า, ม่วง มีทั้งกระดุมผ้าและกระดุมพลาสติก ราคาตัวละ 250 บาท (* 260 บาท) จำนวน 149 ตัวเท่านั้น จำหน่ายในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายนนี้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพฯ และตามคอร์สจัดอบรมเจริญสติของหลวงพ่อมหาดิเรก ใส่แล้วเย็นกายเย็นใจ รู้ตื่น เบิกบาน

อาทิตตปริยายสูตร

อาทิตตปริยายสูตร     สมัยต้นพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆ ทรงเสด็จไปโปรดเจ้าลัทธิ ที่ใหญ่ที่สุดสมัยนั้น คือ ลัทธิชฎิลสามพี่น้อง ได้แก่ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ มีสาวกบริวารรวมแล้ว ๑,๐๐๓ คน เป็นลัทธิบูชาไฟจากพญานาค ซึ่งมีศาสนิกชนนับถือลัทธินี้มากที่สุด ในสมัยนั้น พระพุทธองค์ทรงต้องเผชิญกับอุปสรรค อย่างน่าสะพรึงกลัว จากวิธีการปกป้องตนเองของชฎิล ๓ พี่น้อง หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงโปรด ชฎิลสามพี่น้องได้สำเร็จแล้ว จึงทรงตรัสธรรมเทศนา ชื่อ “อาทิตตปริยายสูตร” (พระสูตรว่าด้วยกำเนิดความร้อน) ซึ่งมีเนื้อหาเป็นภาษาไทยโดยย่อว่า สิ่งทั้งปวงล้วนเป็นของร้อน ดูก่อนท่านทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ล้วนเป็นของร้อน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อกระทบเข้ากับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ เพราะการสัมผัสของอายตนะทั้ง ๖ นั้น ขาดสติปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ จึงเป็นที่กำเนิดของความร้อน อันเนื่องจากไฟแห่งราคะ […]