คอร์ส “รู้ตื่น เบิกบาน” 10 กรกฎาคม 2559 กรุงเทพฯ

คอร์ส “รู้ตื่น เบิกบาน” วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา ถ.นางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ สมัครติดต่อ: คุณสุนันทา มือถือ 085-114-0384

สาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก และวีดีโอธรรมเทศนา

สาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท หลังจากจบคอร์สที่วัดศรีมงคล ฝรั่งเศส ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน และได้อารมณ์ปฏิบัติกันแทบทุกคน บางคนลางานมาจากอังกฤษ สวิส เยอรมัน และปารีส คุณแบมก็เป็นคนหนึ่ง เคยเป็นนางพยาบาลจากยโสธร ได้แต่งงานกับวิศวกรชาวเยอรมัน ปัจจุบันเป็นครูสอนโยคะ ชี่กง สอนนวดแผนไทย และเคยเข้าอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพียงสองคอร์ส เป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติจริงจัง จนประจักษ์แจ้งผลด้วยตนเอง

กำหนดการอบรมเจริญสติเจริญปัญญา

● 23 มีนาคม- 3 เมษายน นำคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเก็บอารมณ์ ณ ถ้ำราชคฤห์ อุทยานผาไท อ.งาว ลำปาง ● 5-12 เมษายน (ปิดรับ) ณ โรงเรียนดนตรี มิวสิคเฮาส์ อ.แม่สอด ตาก ● 17-23 เมษายน (ปิดรับ) ณ ดอยสติ(ดอยสะโง้ะ) สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน เชียงราย ● 5-12 พฤษภาคม บุคคลทั่วไป ณ ครุสติสถาน ใกล้วัดบัวผัน ประชาอุทิศ 76 กรุงเทพฯ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแสงเทียน แพร่ พอจ.ดวงศิลป์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าโคกดินแดง มหาสารคาม พอจ.สมพงษ์ อินทชูโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเทียน ชัยภูมิ สมัครติดต่อ: คุณครูจุ๋ม: 081- 557- […]

เก็บอารมณ์เข้มที่ถ้ำราชคฤห์

  ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณฺสํวโร เกจิดังแห่งภาคเหนือ ได้ทำพิธีถวายถ้ำราชคฤห์ แด่หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ปลีกวิเวก เก็บอารมณ์ เจริญสติ เจริญปัญญา ตามแนวทางหลวงพ่อเทียนสืบต่อไป ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับพม่า ทั้งนี้ครูบาบุญชุ่ม ญาณฺสํวโร ได้เคยตั้งจิตอธิษฐานอยู่กรรม ปิดวาจา ไม่พบผู้คน ถือศีลอยู่ในถ้ำแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน เพื่อช่วยประเทศไทยให้พ้นเคราะห์กรรม หลวงพ่อมหาดิเรกจึงได้โปรดเมตตา นำคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ไปฝึกปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม ในวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ๒๕๕๙ ณ ถ้ำราชคฤห์ อ.งาว ลำปาง เป็นรุ่นแรก

คอร์สเจริญสติ 5-12 พฤษภาคม ณ ครุสติสถาน

  คอร์สเจริญสติเจริญปัญญาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแสงเทียน แพร่ พอจ.ดวงศิลป์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าโคกดินแดง มหาสารคาม พอจ.สมพงษ์ อินทชูโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเทียน ชัยภูมิ ระหว่าง 5-12 พฤษภาคม 2559 ณ ครุสติสถาน ใกล้วัดบัวผัน ประชาอุทิศ 76 กรุงเทพฯ สมัครติดต่อ:  คุณครูจุ๋ม: 081- 557- 0887 สำนักงานกลาง ร.ร.รุ่งอรุณ โทร 02-8707512-3

พรปีใหม่จากหลวงพ่อมหาดิเรก

มอบพรดีปีใหม่นี้ให้เธอคนดี การใช้ชีวิตแบบขาดสัมปชัญญะ มักจะพบกับความวิบัติเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่มนุษย์น้อยคนที่จะตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญของเรื่อง การฝึกสติสัมปชะญญะให้เข้มแข็ง เพื่อจะเป็นเกราะป้องกันตนเอง ให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเราไม่อาจรู้ได้ว่า มันจะเกิดกับเราเมื่อไร แต่เมื่อพลาดพลั้งขาดสติ ได้รับความวิบัติเสียหาย เราก็มักจะไปโทษเวรกรรมวิบากกรรมเก่า หรือไปโทษเคราะห์หามยามร้าย โทษผีสางเทวดา ผีเข้าเจ้าสิงเป็นต้น แต่ข้อเท็จจริงตามหลักพระพุทธศาสนา ก็มีกรณีเดียวคือ ความประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ เป็นสาเหตุที่แท้จริงของความวิบัติเสียหายนั้นๆ ดั้งนั้น ทุกคนที่ปรารถนาความอยู่รอดปลอดภัยแก่ชีวิตของตน ควรตั้งใจศรัทธาให้กับการฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เสมอมิให้ขาด แล้วจะแคล้วคลาดจากวิบัติอุปัตติภัยทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวง ดั้งนั้น ในดิถีขึ้นปีใหม่สากลปีนี้ ขอให้ทุกท่านที่หวังความสุขความเจริญ และมีชีวิตปลอดภัยสงบสุข ขอให้หันมาเจริญสติ สมาธิ ปัญญาเป็นประจำ โดยทั่วหน้ากันเทอญ. พระพุทธยานันทภิกขุ 30 ธันวาคม 2558

ภาพกิจกรรมงานอบรม ณ วัดป่าชัยมงคล

ภาพกิจกรรมงานอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ระหว่าง 1-6 ธันวาคม 2558 ณ วัดป่าชัยมงคล (วัดหนองผักหลอด) บ้านหนองผักหลอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

รู้เฉยๆ (ฌานที่ 4)

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เมตตาสาธยายธรรม เรื่อง รู้เฉยๆ (ฌานที่ 4) ในคอร์สอบรมเจริญสติ 10-20 ตุลาคม 2558 ณ ครุสติสถาน ประชาอุทิศ 69 กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการอบรมตามรอยอริยะ 2

ภาพกิจกรรมการอบรมเจริญสติ รู้ตื่น เบิกบานตามรอยอริยะ รุ่นที่ 2 โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2558 ณ ครุสติสถาน บ้านบางครุ (ของ ร.ร.รุ่งอรุณ) ซอยประชาอุทิศ 69 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ หมายเหตุ: ญาติธรรมท่านใดสนใจเข้าร่วมปฏิบัติ สามารถสมัครลงทะเบียนกับคุณครูจุ๋ม มือถือ 086- 312-7246