รู้เฉยๆ (ฌานที่ 4)

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เมตตาสาธยายธรรม เรื่อง รู้เฉยๆ (ฌานที่ 4) ในคอร์สอบรมเจริญสติ 10-20 ตุลาคม 2558 ณ ครุสติสถาน ประชาอุทิศ 69 กรุงเทพฯ