พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม

พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith                         เกือบสามพันปีมาแล้วไม่มีทีท่าว่า คุณค่าของสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบจะหมดไป ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้ ส่วนใหญ่เรามีแต่พุ่งจิตออกไปข้างนอก ถ้าลมพัดมาจากข้างนอก มาถูกตัวเรา เรารู้สึกเย็นสบาย ขึ้นชื่อว่าลม จะเย็นเหมือนกันหมดหรือไม่? ลมที่เข้ามาสู่ตัวเรา-เย็น แต่ลมที่ออกจากตัวเรา-ร้อน เหมือนสิ่งที่มากระทบ จิตที่ดึงกลับเข้ามา เป็นจิตที่เย็น จิตที่ส่งออกไป เป็นจิตที่ร้อน เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ จิตที่ไม่ได้ฝึกฝน มันจะต้องพุ่งออกไปในอดีต อนาคต เรื่องของสิ่งอื่น คนอื่น เรื่องอื่น...