ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๕

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda เรื่อง สายดินกันกระแสทุกข์

พระธรรมเทศนา ธรรมวิจัยในรูปนาม

ธรรมวิจัยในรูปนาม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรัทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia801502.us.archive.org/29/items/dongguide_yahoo_17./02.%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20new.mp3 พระถูกหลอก พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก มีพระเข้าใจรูปเดียว มีพระฟังห้ารูป ทั้งๆ ที่อยู่กับพระพุทธเจ้ามานานแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ พระนักเทศน์ พระนักสอนทั่วไป เข้าใจผิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูด คนจะเข้าใจหมด คนที่ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมมาตลอดชีวิต ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง เพราะองค์ประกอบห้าอย่างไม่ครบ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หนึ่ง ศรัทธา ความเชื่อมั่น ความอยากจะศึกษา ความรักที่จะศึกษาในสิ่งที่เข้ามา ไม่พอ สอง ถ้าเกิดความเชื่อมั่นแล้ว ความเพียรที่จะลงมือทำน้อย สาม ลงมือทำแล้ว ที่จะปะกอบด้วยสติ สมาธิ ปัญญา...