รอยธรรมหลวงพ่อเทียน

รอยธรรมหลวงพ่อเทียน ๑ รอยธรรมหลวงพ่อเทียน ๑/๑ ยกมือเคลื่อนไหวใส่สติ ขอให้พวกท่านทั้งหลาย จงตั้งจิตตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติธรรมะ จงเจริญสติปัฏฐานสี่ เรียกว่า กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดแจ้ง อยู่ในจิตใจ ในตำรับตำราว่าอย่างนั้น แต่ที่ผมจะพูดนี้ ไม่ได้พูดในตำรับตำรา ผมพูดโดยอุดมการณ์ ที่ผมประสบพบเห็นมา ให้ท่านมีสติ รู้เท่ารู้ทัน ในทุกขณะที่เกิดขึ้น คว่ำมือลง ยกมือไป เอามือมา เดินหน้า ถอยหลัง เอียงซ้าย เอียงขวา ก้มเงย พริบตา อ้าปาก กลืนน้ำลาย หายใจเข้า หายใจออก ให้มีสติ รู้เท่า รู้ทัน รู้จักกัน รู้จักแก้ รู้จักเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ นี่เป็นข้อแรก ข้อที่สองต่อไป ให้ท่านมีสติคอยดูจิตดูใจ ของท่านเอง ทุกขณะจิต ไม่ว่าท่านจะทำการทำงานอะไร...