พลิกพุทธเป็นพราหมณ์

ปริศนาธรรม รามเกียรติ์ ระหว่างศาสนาพุทธหรือศาสนาพราหมณ์ พลิกกันไปพลิกกันมาตลอด เมื่อพราหมณ์เกิดขึ้นหลายพันปี พุทธก็เกิดขึ้น   มีพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาองค์หนึ่ง ก็พลิกศาสนาพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธ หลังจากศาสนาพุทธยืดยาวไปหลายพันปี ก็กลับมาเป็นศาสนาพราหมณ์อีก   คำสอนในเรื่องของศาสนาคล้ายๆ กัน แต่มาประยุกต์ อย่างพรหม 4 หน้า กลายมาเป็นพรหมวิหาร 4   ตัวอย่างเรื่องศาสนาพราหมณ์ ตอนกำเนิดพระราม   เริ่มต้นตรงที่ว่าเขาไกรลาส เป็นเขาที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล บนยอดเขามีพรหม โดยมีลูกน้อง 2 คน พระนารายณ์กับพระศิวะ   พระนารายณ์ปลอมเป็นนางประภัสสร เพื่อปราบนนทยักษ์ ทำให้นนทยักษ์อาฆาต ท้าให้พระนารายณ์ตายแล้วเกิดมาสู้กันใหม่   พระนารายณ์รับปาก นนทยักษ์ก็ตายไปเกิดเป็นทศกัณฑ์ ส่วนพระนารายณ์ไปเกิดเป็นพระราม คำว่าพระสุเมรุหมายถึงรูปนาม แต่ในรูปนามมีพระอิศวรเป็นใหญ่ คือจิตเป็นใหญ่   คำว่าอิศวรแปลว่าอิสระเป็นใหญ่ แล้วจิตจะมีผู้ที่ช่วยจิตให้เป็นใหญ่ ได้แก่   สติ...