การอบรมเจริญสติ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

หลวงพ่อมหาดิเรก? พุทธยานันโท

จะนำญาติธรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำ

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส? อินทปัญโญ? กรุงเทพฯ

ไปปฏิบัติต่อยอดเก็บอารมณ์เข้ม

ณ วัดถ้ำแสงเทียน บ้านหนองใหญ่ อ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่่ ๑๐ -๑๗ กันยายนนี้

เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา

แด่?

…? หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ?? …