เนื่องในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อมหาดิเรก?? พุทธยานันโท

หลวงพ่อท่านได้เข้าเก็บอารมณ์เข้มเป็นเวลา ๑ วัน ๑ คืน

คณะศิษย์ชาวเว็บพุทธยานันโท

ขอร่วมอนุโมทนา? สาธุ ? สาธุ ? สาธุ

_/|_ _/|_ _/|_