ธรรมกิจในสหรัฐอเมริกา ของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

P1020377 (Copy)

๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ? คณะพระภิกษุสงฆ์ของวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส

เข้าเก็บอารมณ์เข้มชุดแรก ๓ รูป คือ หลวงพ่อมหาดิเรก พอจ.ชานันธรรมและพอจ.ไพเดช

๒๘ กุมภาพันธ์?? พระภิกษุสงฆ์ชุดที่ ๒ คือ พอจ.อภัยและพอจ.ชัยยันต์

เดินทางไปเก็บอารมณ์นอกสถานที่ ตามกำหนด ๗ วัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๗ มีนาคม ?ด้วยคุณกุ้งจากลอสแอนเจลิสได้มีจิตศรัทธา

ถวายบ้าน Emty Houseและบ้านอโยธยา เพื่อใช้เป็นสถานที่เพื่อเก็บอารมณ์เข้ม
พร้อมกลุ่มคุณหมอแห่งโพธิธรรมและกลุ่มญาติธรรมจาก San Diego

ได้เข้าร่วมเก็บอารมณ์เข้มด้วย โดยมีคุณสมพรและคุณถวิล เป็นแม่ครัว

๘-๑๔ มีนาคม ? ? พระภิกษุสงฆ์ชุดที่ ๑ เข้าเก็บอารมณ์ต่อ

๑๕-๑๘ มีนาคม ???งานกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม

๑๘-๒๕ มีนาคม ??? พระภิกษุสงฆ์ชุดที่ ๒ เข้าเก็บอารมณ์เข้มต่อ

ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม

๒๕-๓๑ มีนาคม??? งานอบรมวัดธรรมสัจจะ Teielman

ของหลวงพ่ออุดม ที่ Fresno คุณสมพร เป็นแม่ครัว

๑-๕ เมษายน??? เตรียมงานอบรมและจัดสัมนาเรื่อง

การร่างหลักสูตรวิปัสสนา ให้แก่สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ

๖-๑๐ เมษายน ??งานอบรมเจริญสติ ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม
ได้เชิญอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง จากเมืองไทย? ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ

๑๐-๑๓ เมษายน ??จัดงานอบรมเจริญสติที่วัดป่าพุทธยานันทาราม หรือรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อน

๑๔-๒๐ เมษายน??? เตรียมและจัดงานประเพณีสงกรานต์ของวัดป่าพุทธยานันทาราม

๒๐-๒๒ เมษายน จัดงานวางศิลาฤกษ์ศาลาหลังใหม่ ของวัดป่าพุทธยานันทาราม

?????????????????โดยพระเทพวงศาจารย์หรือหลวงพ่อคูณ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง อ.เมือง ขอนแก่น

๒๕ เมษายน -๑๐ พฤษภาคม ??จัดงานอบรมเจริญสติที่มลรัฐ Tennessee

ณ? Marlboro หรือ Smokey vill

๑๑-๑๘ พฤษภาคม ???จัดงานอบรมเจริญสติที่วัดสุญญตารารม

โดยกลุ่มนักปฏิบัติธรรม? ที่ San Diego และ LA จัดร่วมกัน

๒๐ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ??ได้รับกิจนิมนต์ไปจัดงานอบรมเจริญสติ

ณ วัดลาวศรีมงคล เมือง Stratburg ประเทศฝรั่งเศส

๒๑ มิถุนายน? ?เดินทางกลับเมืองไทย

หมายเหตุ:?? กำหนดการข้างต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย

หากโปรแกรมการจัดอบรมที่ฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนแปลง

ก็จะกลับเมืองไทยตามกำหนดเดิม

คือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ?? หลังจากเสร็จงานอบรมที่ San Diego

และในวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน? มีงานค่ายธุดงค์สำหรับพระภิกษุสงฆ์

ในสายงานหลวงพ่อเทียน ในต่างจังหวัด เป็นเวลา ๑ เดือน

ก่อนวันเข้าพรรษาและ หลังวันออกพรรษาของทุกปี

_/|_ _/|_ _/|_
๗ มีนาคม ๒๕๕๖