ลพ.กลับอเมริกา

หลังจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

เสร็จภาระกิจจากการอบรมระยะสั้น ๓ วัน

๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดสนามใน นนทบุรี

จึงได้เดินทางกลับสู่สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖