ประกาศข่าวการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักปฏิบัติสติภาวนา

การบำเพ็ญกุศลของกลุ่มชมรมคนเพียร และเครือข่ายคือ ชมรมครูสติ, ชมรม Mindfulness Voice, เพจพลิกใจให้ตื่นรู้, เพจเซนสยาม, โปรไฟล์ Deva Nanda และโปรไฟล์ในกลุ่มเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอีกหลายท่าน ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางศรัทธา ของความประพฤติเสื่อมเสียของพระสงฆ์บางรูปบางองค์ ทำให้สาธุชนคนดีทั้งหลายเสื่อมศรัทธา ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้เกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลง กระทบกระเทือนต่อฐานความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

แต่สมาชิกในกลุ่มชมรมคนเพียรและเครือข่าย ได้รับการศึกษาและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่แท้จริง คืออะไร และจะปฏิบัติต่อ พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องได้อย่างไร จึงไม่ผิดหวัง เพราะพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น คือสติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเราชาวพุทธที่แท้จริงนั้น ได้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเจริญสัมมาสติแบบเคลื่อนไหว โดยวิธีการหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ในรูปของการเข้าคอร์สอบรมกันเป็นระยะๆ จึงไม่มีความหวั่นไหว ต่อการแปรปรวนของวิกฤตศรัทธาในครั้งนี้ 

ดังนั้นตั้งแต่เข้าพรรษามานี้ ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักปฏิบัติสติภาวนา เป็นรายการหลักๆ ทั้งที่เสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่ดังต่อไปนี้

 1. ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์จำนวน 10 แผง เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาว ได้ติดตั้งสำเร็จแล้ว ค่าใช้จ่ายรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด และค่าติดตั้งรวมทั้งระบบ รวมจ่าย 200,000 บาท รับประกันค่าแผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ 25 ปี รับประกันหม้อแปลงไฟ 5 ปีมีปัญหาดูแลให้ฟรี มีผู้เป็นเจ้าภาพรวมห้ารายคือ 

  1. คุณมาริสา จากอเมริกา บริจาค 100,000 บาท
  2. วัดแพร่แสงเทียน บริจาค 50,000 บาท
  3. ป้าแต๋ว วัดดอย 10,000 บาท
  4. คุณอำนวย กรรมการวัด 10,000 บาท
  5. คุณมยุรา ยโสธร 30,000 บาท รวมทั้งหมดสองแสนบาท
 2. สร้างกุฏิกรรมฐานหลังใหม่หนึ่งหลังเป็นกุฏิกรรมฐาน ในเขตฝ่ายอุบาสก เพื่อเป็นกุฏิเก็บอารมณ์เข้ม ปัจจุบันเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ค่าใช้จ่ายประมาณ หนึ่งแสนบาท มีผู้ร่วมบริจาคสร้างดังนี้

  1. ครอบครัวของลุงอำนวย พร้อมกับคณะกรรมการวัดคือ อดีตผู้ใหญ่นิด นายสุบิน นายสุบาน นายจรูญ ร่วมกันสละแรงงาน โดยไม่รับค่าจ้างรายวัน
  2. ลุงจรัญ แม่สุวรรณา 10,000 บาท
  3. ป้าแต๋วและครอบครัว 20,000 บาท
  4. นางอรพิน นักปฏิบัติภาวนาจากเชียงราย 10,000 บาท
  5. ครอบครัวและญาติๆของคุณประภาพิศ จากอเมริกา 20,000 บาท
 3. สร้างฐานฟุตบาทรอบๆ พระเจดีย์บรมธาตุแสงเทียน (ใกล้จะเสร็จ) มีเจ้าภาพผู้ร่วมบริจาคดังนี้

  1. คุณมยุรา ยโสธร บริจาคครั้งแรก 50,000 บาท ครั้งที่สอง 30,000 บาท รวม 80,000 บาท และแบ่งบริจาคสร้างระบบโซลาร์เซลล์ 30,000 บาท และบริจาคสร้างฐานเจดีย์ 50,000 บาท
  2. นักปฏิบัติภาวนาเดินทางจากอเมริกา นำโดยคุณมณฑา คุณก้อย คุณมน และคุณหยก บริจาค 50,000 บาท
 4. สร้างศาลามหาสติภาวนาวิหาร ซึ่งกำลังดำเนินการในขั้นเริ่มต้นอยู่ กำหนดว่าจะเสร็จและใช้ได้เป็นบางส่วนก่อนงานทอดกฐินปีนี้ 2557 โดยมีเจ้าภาพหลักคือ สถาบันอาศรมศิลป์และร.ร.รุ่งอรุณ กรุงเทพฯ และศรัทธาสาธุชนทั่วไปที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นี้ นำโดย รศ. ประภาภัทร์ นิยม อธีการบดีแห่งสถาบันอาศรมศิลป์ และคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ถ. พระราม 2 บางขุนเทียน

  สถาบันอาศรมศิลป์และคณะครูผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้เคยร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี 2556 มาครั้งหนึ่ง และได้เก็บปัจจัยที่เหลือค่าใช้จ่ายในการกฐินปีกลาย จึงใช้ปัจจัยส่วนนั้น มาเป็นทุนการก่อสร้างในเบื้องต้นจำนวน 450,000 บาท และจะยังไม่ทันเสร็จที่จะใช้งานได้ จึงรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินปีนี้อีก จนกว่าการสร้างศาลามหาสติภาวนาวิหารจะสำเร็จจนใช้งานได้ อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกมาก จึงขอเชิญชวนท่านศรัทธาชนคนใฝ่ภาวนา มาช่วยกันสละทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อทำให้การก่อสร้างศาลามหาสติภาวนาหลังนี้ให้สำเร็จก่อนทอดกฐินในปีนี้ด้วยเทอญ.

พระพุทธยานันทภิกขุ
ประธานสงฆ์ในกลุ่มแสงเทียน