รวมคลิปจากเฟซ๑๔ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน

“นาโนแห่งมหาสติ๒๑- ” พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน วันที่ ๒๘ ตุลาคม –

โปรดรอการอัพโหลดคลิปจากเฟซขึ้นยูทูบโดย Bub Ble Ben https://web.facebook.com/bub.b.ben

…………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๒๑ (เย็น ๒๘ ต.ค. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1979705298971225/

…………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๒๒ (เช้า ๒๙ ต.ค. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1979927868948968/

…………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๒๓ (เช้า ๓ พ.ย. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1981921262082962/