หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เดินทางกลับประเทศไทย

 

หลวงพ่อมหาดิเรก? พุทธยานันโท

ได้เดินทางกลับจากอเมริกาสู่ประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลวงพ่อท่านได้มาจำพรรษาที่

วัดพระธาตุแสงเทียน บ้านปากปาน อ.เด่นชัย? แพร่

_/|_??? _/|_??? _/|_