คอร์สโยนิโสมนสิการ ๒๓-๒๙ มิ.ย. ๕๙

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
เจริญสติปัญญา
ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
ดำเนินการสอนโดย
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
(พระพุทธยานันทภิกขุ, Deva Nanda)
ณ สวนพันดาว จ.เชียงใหม่
๒๓-๒๙ มิ.ย. ๕๙
ติดต่อ คุณบุษบา ใจจันทร์
๐๘๙-๗๐๐๘๗๑๒

 

กำหนดการจัดอบรมปฏิบัติธรรม
ของพระพุทธยานันทภิกขุ
(หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท)

10-28 กุมภาพันธ์ 2559


จัดรีทรีทที่วัดพระมหา ชนก Atlanta Georgia
เก็บอารมณ์เข้มสำหรับ ศิษย์ที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อจัดรีทรีทสอนนัก ปฏิบัติแทนหลวงพ่อในยุโรปและอเมริกา

11-17 มีนาคม 2559 ที่ครุสติสถาน

สมัครที่ครูจุ๋ม

โทร ครูจุ๋มที่ 086 -3127246
สำนักงานกลาง ร.ร.รุ่งอรุณ
โทร 02-8707512-3
Email [email protected]
(รับจำนวน 30 คน )

● 23 มีนาคม- 3 เมษายน นำคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเก็บอารมณ์

ณ ถ้ำราชคฤห์ อุทยานผาไท อ.งาว ลำปาง

● 5-12 เมษายน (ปิดรับ)
ณ โรงเรียนดนตรี มิวสิคเฮาส์ อ.แม่สอด ตาก

● 17-23 เมษายน (ปิดรับ)
ณ ดอยสติ(ดอยสะโง้ะ) สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน เชียงราย

● 5-12 พฤษภาคม บุคคลทั่วไป
โดย 1.หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแสงเทียน แพร่
2.พอจ.ดวงศิลป์ ปิยสีโล
เจ้าอาวาสวัดป่าโคกดินแดง มหาสารคาม
3.พอจ.สมพงษ์ อินทชูโต
เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเทียน ชัยภูมิ
ณ ครุสติสถาน ใกล้วัดบัวผัน กรุงเทพฯ
สมัครติดต่อ:
คุณครูจุ๋ม: 081- 557- 0887
สำนักงานกลาง ร.ร.รุ่งอรุณ
โทร 02-8707512-3
*** 10 พฤษภาคม เดินทางไปสหรัฐอเมริกา

● 11-20 พฤษถาคม
ณ วัดลาว รัฐยูท่าห์

● 23-28 พฤษภาคม
ณ วัดธัมมาราม เมืองชิคาโก้

● 4-12 มิถุนายน
ณ วัดศรีมงคล สตราดบวก ฝรั่งเศส

● 23-29 มิถุนายน คอร์สโยนิโสมนสิการ
ณ สวนพันดาว อ.สันทราย เชียงใหม่
สมัครติดต่อ:
คุณบุษบา ใจจันทร์
มือถือ : 089-700-8712