เนื่องในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อมหาดิเรก?? พุทธยานันโท หลวงพ่อท่านได้เข้าเก็บอารมณ์เข้มเป็นเวลา ๑ วัน ๑ คืน คณะศิษย์ชาวเว็บพุทธยานันโท ขอร่วมอนุโมทนา? สาธุ ? สาธุ ? สาธุ _/|_ _/|_ _/|_

  ขณะนี้ หลวงพ่อมหาดิเรก? พุทธยานันโท จำพรรษาอยู่ที่ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย? แพร่ เนื่องจากมีภาระกิจต้องทำหลายอย่าง อาทิเช่น การก่อสร้างปรับปรุงพระธาตุเจดีย์? เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ ในสายงานหลวงพ่อเทียน เพื่อเก็บรวบรวมชีวประวัติ หนังสือธรรมะ? เทปเสียงต่างของ? หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ตลอดจนการก่อสร้างทางถนนขึ้นดอย? การปลูกต้นไผ่ สำหรับทางเดินจงกรม เป็นต้น หากกัลยาณมิตรท่านใด พอมีเวลาไปร่วมแรงร่วมใจกันภาวนา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กันยายนนี้ หลวงพ่อมหาดิเรก จะไปอบรมการเจริญสติเก็บอารมณ์เข้ม ให้กับคณะญาติธรรมทีได้ปฏิบัติต่อเนื่องจาก ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ณ วัดถ้ำแสงเทียน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ _/|_ _/|_ _/|_ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕