พระธรรมเทศนา ลำดับอารมณ์รูปนามแบบเคลื่อนไหว

ลำดับอารมณ์รูปนามแบบเคลื่่อนไหว พระธรรมเทศนาโดย พระพุทธยานันทภิกขุ (หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda) งานเทียนธรรมรำลึก อาจริยบูชา ๑๐๐ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิิตตสุโภ ณ เกาะพุทธธรรม วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย ๑๓-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลำดับอารมณ์รูปนามแบบเคลื่อนไหว ปัจจุบันการเจริญสติก้าวหน้าได้ช้า เพราะมีสิ่งรุมเร้ามาก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีต่างๆ ผู้ที่จะเจริญสติภาวนาได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จะต้อง 1. มีความรักที่จะทำอยู่ตลอดเวลา เหมือนสมัยที่เรามีความรักกับคนรัก อยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ยิ่งการรักในธรรม ยิ่งรัก ยิ่งสนิท ยิ่งลึกซึ้ง 2. มีความเพียร คือ มีความเพียรระมัดระวัง สิ่งไหนที่ทำให้เราขาดสติ เผลอเรอ คิด จิตส่งออก ในการเฝ้าดู ระมัดระวังในความเผลอ เมื่อรู้ตัวว่าเผลอต้องดึงกลับมารู้สึกตัวทันที ไม่ได้ให้รู้สึกตัวตลอดเวลา แต่ให้รู้เมื่อหลงก็กลับมารู้ได้ถูก สลับกันไปมา ระหว่างรู้กับหลง เหมือนขั้นบันได เหมือนลมหายใจเข้าออก สลับกันไป ดังนั้นต้องกระตุ้นให้รู้สึกตัว ด้วยการสร้างตัวรู้ให้มีกำลังอยู่เสมอ เพื่อเมื่อหลง […]

โยนิโสมนสิการคือสิ่งสำคัญมาก

ยิ่งละเอียดมาก ยิ่งชัดมาก เราลองมาศึกษาตัวอย่าง ความสนใจในรายละเอียดของชีวิต ที่เป็นรูปธรรม ในชีวิตประจำวันดูบ้าง   เช่น เราจะมักเตือน คนทำงานใกล้ๆ เราเสมอว่า “พูดให้ชัดๆ หน่อย” “เขียนให้ชัดๆ หน่อย” “ฟังให้ชัดๆ ก่อน” เหล่านี้เป็นต้น คนฟังก็เข้าใจได้ทันที   ดังนั้น การเอาใส่ใจในรายละเอียด พฤติกรรมของตนเองมากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องเข้าใจยาก จนทำตามไม่ได้   แต่เราไม่เห็นความสำคัญ และความจำเป็น จึงชอบมองอะไรแบบผ่านๆ ไม่ชัดเจน   อีกตัวอย่างหนึ่งของการเอาใจใส่ หรือสนใจต่อสิ่งรอบข้าง ที่เป็นปัจจุบัน ที่เรามักพบเสมอ   เช่น บางคนนั่งรถไปกับคนขับ ไปสถานที่เดิม เป็นสิบๆรอบ   แต่พอมาวันหนึ่ง คนขับคนเดิมไม่อยู่ จำเป็นต้องทำหน้าที่ เป็นผู้บอกทางเอง   แต่กลับจำทางเดิม ที่เคยไปไม่ได้   ตัวอย่างนี้เจอบ่อยมาก เพราะช่วงที่เคยนั่ง ไปกับคนอื่นขับ มัวแต่นั่งรถไปแบบเพลินๆ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง จึงจดจำอะไรไม่ได้ […]

กัลยาณมิตรที่แท้จริง

ธรรมวินัยคือกัลยาณมิตรที่แท้จริง ธรรมคือปัญญา วินัยคือสติ ธรรมวินัยคือกัลยาณมิตรที่แท้จริง พระอริยเจ้าอาศัยสติเป็นวินัย   สติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นที่พึ่งของมนุษย์ เรามีสติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นกัลยาณมิตร   สติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ต้องเอาชนะนิวรณ์ห้าได้ ถ้าเอาชนะไม่ได้ แสดงว่ายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ   เราจึงต้องมาปรับสติปัญญา ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ   พระพุทธเจ้าตรัสว่า คำสอนของท่านคือตัวท่าน   เราก็เอาคำสอนของท่าน เป็นกัลยาณมิตร แต่คำสอนเป็นตำราพูดไม่ได้ ท่านก็แต่งตั้งพระสงฆ์มาทำหน้าที่ เอาคำสอนขอท่านมาสื่อ   พระที่จะเผยแพร่คำสอนของท่าน ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจความจริงก่อน แล้วถึงจะมาพูดคำสอนของท่าน ได้ตรงประเด็นที่ท่านสอน   ถ้าพระที่ยังไม่เข้าถึงความจริงนั้น เอาคำสอนของท่านมาสอน มันก็ผิดตรงที่ขโมยคำสอนมาใช้ ทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีในตน   ถ้าจะทำหน้าที่แบบไม่มีวิบาก ต่อคำสอนของท่าน ก็คือ เข้าถึงคำสอนของท่านเสียก่อน จนพิสูจน์คำสอนของท่านได้แล้ว เอามาขยายความ   เป็น “เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังฺโฆ” นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป จนถึงพระอรหันต์ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ คือโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล […]

พระธรรมเทศนา งานอาจาริยบูชา ๑๐๕ ปีชาตกาล ณ หอจดหมายเหตุ ๑๐-๑๑ ก.ย. ๕๙

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรมเนื่องในวัน อาจาริยบูชา ๑๐๕ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ เมื่อวันที่ ๑๐ -๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  

มิจฉาทิฏฐิบิดเบือนความจริง

จงวิดน้ำออกจากเรือ พุทธพจน์บทหนึ่งได้กล่าวว่า เธอจงวิดน้ำออกจากเรือนี้ เรืออันเธอวิดน้ำออกแล้วจักเบา   หมายความว่า ถ้าตัดราคะและโทสะ เรือนั้นจักวิ่งสู่พระนิพพาน แล้วโมหะหายไปไหน   นั่นแสดงว่า ถ้ากำหนดรู้ ตัดราคะและโทสะชัดๆ แล้ว ตัวโมหะก็ไม่เกิด   เราจึงมากำหนดรู้ ที่ตัวอทุกขมสุขเวทนาตัวนี้ ที่ไม่รู้ชัดว่าเป็นทุกข์ หรือสุข เป็นอวิชชา เป็นมิจฉาทิฏฐิ   เมื่อใดที่เรารู้ชัดในสุข ในทุกข์ เป็นวิชชา เป็นสัมมาทิฏฐิ   การที่เราเห็นไม่ชัด เป็นมิจฉาทิฏฐิ นำมาพูดผิด เห็นผิด ดำริผิด ใช้ผิด พยายามผิด ตั้งสติผิด สมาธิผิด   อาสวะตกตะกอนนอนเนื่อง อาสวะเป็นกิเลสละเอียด แม้แต่พระอานาคามี ยังข้ามไม่พ้น   มานะ อุทธัจจะ อวิชชา รวมเรียกว่า อวิชชาสวะ มีสัมมาทิฏฐิ เกิดวิปัสสนาญาณ ส่วนสัมมาทิฏฐิ เมื่อคิดถูก พูดถูก ทำถูก เลี้ยงชีวิตถูก […]

วันเกิดหลวงพ่อ-ตามรอยอาริยะรุ่นที่ ๗ ณ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ กันยา ๕๙

อาจาริยบูชา วันเกิดหลวงพ่อ ในวันสุดท้ายของการอบรม มีการประกอบพีธีอาจาริยบูชา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (ดูจากรูปถ่ายแล้ว เป็นคอร์สธรรมะที่รื่นเริง รู้ตื่น เบิกบาน ตามชีวิตจริง)  

กุญแจดอกเอก (๑๐๕ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ) ๑๐-๑๑ ก.ย. ๕๙

รายงานปฏิบัติอาจาริยบูชา ๕๙ ๑๐๕ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ชื่องาน “กุญแจดอกเอก” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ๑๐-๑๑ ก.ย. ๕๙   กุญแจดอกเอก (๑)   เช้าวันเสาร์ที่ ๑๑ ก.ย. ๕๙   ในความวุ่นวายมีความสงบซ่อนอยู่ แทบไม่น่าเชื่อว่าเมืองหลวงอันแออัด จะยังคงมีความงดงามของธรรมชาติ ซ่อนเร้นอยู่   สวนโมกข์ กว้างไกลสุดตา สนามหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่ คล้ายผ้าเช็ดหน้าหนานุ่ม คอยซับเหงื่อไคลแห่งความอ่อนล้า และน้ำตาแห่งความทุกข์   ทะเลสาบอันว่างเปล่า รองรับความคิดฟุ้งซ่าน ให้ผ่านลอยไปบนผิวน้ำ อย่างเยือกเย็น   เช่นเดียวกับสวนสาธารณะทั่วไป ที่มีคนวิ่งออกกำลังกาย ขี่จักรยาน และเดินตามหาโปเกมอน   วันนี้ศิษย์หลวงพ่อเทียน ต่างมารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงพระคุณ ที่หลวงพ่อเทียนได้ชี้ทางสว่าง แห่งการพ้นทุกข์ และเพื่อตามหากุญแจดอกเอก ที่จะไขออกจากประตูแห่งสังสารวัฏ   โดยมีหลวงพ่อมหาดิเรก ผู้ที่ได้ไขประตูออกไปแล้ว แต่ท่านก็ยังมีเมตตา […]

อาหารของวิชชาและวิมุตติ

ทวนกระแสความอยาก กายเปรียบเสมือนบ้าน ใจเปรียบเสมือนเจ้าของบ้าน เมื่อมีสิ่งมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นลม ฝน พายุ พัดกระหน่ำ   กายและใจของเรา ก็โดนอารมณ์ ร้อน เบื่อ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ มากระทบ ทำให้เกิดสุข ทุกข์ เช่นกัน   การทำวิปัสสนา เป็นการหาวิธีสกัดกั้น เมื่อมีสิ่งที่มากระทบ   สามารถรับมือ กับสิ่งที่มากระทบนั้นได้ โดยไม่สะดุ้งสะเทือน   เป็นการข้ามห้วงแห่งความคิด ความเห็น ความเข้าใจ ความรู้ ทิฏฐิ ความอยากมี อยากเป็น   ห้วงแห่งภพ ภโวคะ ที่เราเคยหลงไป เวียนว่ายตายเกิดมาแสนนาน เป็นห้วงแห่งอวิชชา การทวนกระแส จึงเป็นการว่ายทวนความอยาก ทวนกระแสของกาย ของใจ   ทวนกระแสห้วงแห่งอวิชชา ด้วยการว่ายทวนขึ้นมา จนถึงต้นตอ ต้นน้ำ ตาน้ำ ว่ามันผุดออกมาจากที่ไหน   เรามาปฏิบัติเพื่อทวนกระแส […]

กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ, Deva Nanda, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Direk Saksith) ● 25 – 31 ตุลาคม 2559 คอร์สเจริญสติเจริญปัญญา ณ วัดพระธาตุหัวฝาย อ.แม่สอด จ.ตาก (ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงในพระบรม โกศ :รับไม่จำกัดจำนวน) สมัครติดต่อ: ครูต่าย 085-731-3200 และสมัครในกลุ่มไลน์ตามรอยอาริยะ กลุ่มไลน์ศิษย์พระพุทธยานันทภิกขุ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา ● **วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 วันทอดกฐิน วัดพระธาตุแสงเทียน (คืนวันที่ 5 /11/59 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา ฟังเทศน์ สวดมนต์ ณ มหาสติภาวนาวิหาร ก่อนนอนร่วมกันปล่อย โคมไฟ) หากท่านประสงค์จะโอนปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญ สามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเด่นชัย เลขที่บัญชี 012-1-12932-9 โอนแล้วกรุณาส่ง […]