ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๔๓

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๔๓ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (เช้า ๓๑ ก.ค.๖๐) แสดงธรรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง รูปนามไม่ก้าวหน้าเพราะรู้เวทนาไม่ต่อเนื่อง เวทนามีความสำคัญในการปฏิบัติ เพราะเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ โดยเฉพาะเรื่องรูปนาม ถ้ารูปนามไม่เข้มแข็ง ยังแยกเวทนากายเวทนาจิตออกจากกันไม่ได้ เช่น ยุงมาเกาะ โดยสัญชาตญาณทำให้เกิดความกลัว ทั้งๆ ที่จิตยังไม่ได้คิด เรียกว่าอาสวะ มือไปตามสัญชาตญาณ สติยังไม่ทันพิจารณา มือก็ไปก่อนแล้ว สิ่งเหล่านี้เล็กน้อยแต่ละเอียดอ่อน ถ้าเราไม่เริ่มศึกษาจากจุดนี้ ตัวตามรู้เวทนาก็ไม่ละเอียด แยกเวทนากายและเวทนาจิตไม่ชัดเจน อารมณ์รูปนามและอารมณ์ปรมัตถ์ก็จะไม่ชัด ในช่วงอารมณ์รูปนามตอนแรก เพียงแต่เห็นอารมณ์ความรู้สึกทางกายชัด พอที่จะดึงจิตอยู่ได้เท่านั้นเอง หรือพอที่จะเห็นความรู้สึกตัว ที่เกิดจากเวทนาได้บ้าง แต่อารมณ์รูปนามยังไม่ชัด เวทนาทางกายต่อด้วยสัญญา ความจำหมายว่าอันนี้ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เคร่ง ตึง แล้วเราก็ไปรู้สึก จำ หมาย รู้ อาการของเวทนาบ่อยๆ ลักษณะที่เข้าไปรู้ชัดๆ บ่อยๆ โดยที่ยังไม่ได้อาศัยความคิด อาศัยแต่ความรู้สึกล้วนๆ เข้าไปรู้ […]

รวมคลิปจากเฟซ ๗ (นวัตกรรมแห่งสติ๖๗-๗๐) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (๒๒ ส.ค.๖๐)

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน ๙ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๗  เย็น ๒๑ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947092178899204/ ……………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๘  เช้า ๒๒ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/kriangsak.hongsa/videos/657546941108425/ ………………………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๙  เช้า ๒๒ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947310988877323/ ………………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๗๐  เย็น ๒๒ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947475548860867/ …………………………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๗๑  เช้า ๒๓ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947669372174818/ …………………………………………………………………..

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (22 ส.ค. 60)

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (22 สิงหาคม 2560)

รวมคลิปจากเฟซ ๖ (นวัตกรรมแห่งสติ๖๓-๖๖) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ (๑๘ – ๒๐ ส.ค. ๖๐)

พระธรรมเทศนา คอร์สอบรมบุคลากรของกรมการเงินทหารบก ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda …………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๓  เช้า ๑๙ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946047785670310/ …………………………………………………………….. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๔  บ่าย ๑๙ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946158872325868/ ……………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๕  เย็น ๑๙ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946291288979293/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946310482310707/ ………………………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๖  บ่าย ๒๐ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946621428946279/ ………………………………………………………………..

รวมคลิปจากเฟซ ๕ (นวัตกรรมแห่งสติ ๕๓-๖๒) ณ ครุสติ ๑๑-๑๖ ส.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน ทุ่งครุ กทม วันที่ /๑๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda ธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๕๓-๖๒ (จากเฟซ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)  …………………………………………….. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๓  เช้า ๑๑ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942581586016930/ ………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๔  เย็น ๑๑ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942795949328827/ ……………………………………………….. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๕  เช้า ๑๒ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942984635976625/ …………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๖ เย็น ๑๒ […]

งานอบรมนวัตกรรมแห่งการฝึกสติ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 18-20 สิงหาคม 2560

ทบทวนการจัดงานปฏิบัติธรรม ณ โรงเรียนทหารการเงินกรมการเงินทหารบก วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 โดย พระมหาดิเรก พุทธยานันโท จุดดี 1. สถานที่และอาหารรองรับได้ดี 2. ผู้เข้าร่วมมีต้นทุนที่ดีด้านวินัยพร้อมทำตามที่แนะนำให้ฝึกปฏิบัติ 3. จะมีLINE groupช่วยติดตามผลช่วยให้มีความยั่งยืนในการปฏิบัติต่อเนื่อง 4. แม้มีความไม่พร้อมในการประสานงานครูพี่เลี้ยง แต่มีแง่ดีทำให้ตื่นตัวทำใจและฝึกการสังเกตเพื่อปรับตัวเข้าช่วยงานไปตามสภาพ 5. ครูพี่เลี้ยงได้เรียนรู้วิธีการสอนของครูพี่เลี้ยงท่านอื่นๆ และให้ความเอาใจใส่กับผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ใส่ใจปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้กลับมาปฏิบัติมากขึ้น 6. ผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกตัวที่สังเกตจากการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนกับครูพี่เลี้ยง ไม่เน้นการสอนเชิงทฤษฎี เช่น เรื่องรูปนาม ที่เข้าใจยาก 7. ผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้การดูแลจัดการความคิดของตนโดยการมีสติ บางคนพบว่าความคิดลดลง 8. การที่ครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอบอารมณ์กับกลุ่มที่ตนไม่ได้ดูแลโดยตรงช่วยให้ไม่จำเจกับการแลกเปลี่ยนแบบเดิมๆ 9. กรณีสถานที่คับแคบ ครูพี่เลี้ยงสามารถปรับวิธีการนำเดินจงกรมโดยการรวมกลุ่มใหญ่ทำพร้อมเพรียงกัน ช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด 10. มีทีมครูพี่เลี้ยงที่ช่วยติดตามดูแล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมกล้าถามและตื่นตัวเรียนรู้ 11. มีวิทยากรอาจารย์สุรพลจัดกิจกรรมแบบมีสีสันช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีส่วนร่วมกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้ไม่ง่วงเลย จุดที่ควรปรับปรุง 1. ด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติในห้องแอร์ที่อากาศไม่ถ่ายเท และอาจคับแคบทำให้ช่วงปฏิบัติเช่นเดินจงกรมปะปนกัน 2. ยังขาดการวางแผนการสอนการปฏิบัติธรรมของบรดาครูพี่เลี้ยงให้ตรงกันทั้งสาระและวิธีการ 3. การทานอาหารยังแยกทานระหว่างผู้ปฏิบัติกับครูพี่เลี้ยงทำให้ผู้ปฏิบัติพูดคุยกันจนอาจขาดสติ 4. สถานที่นอนรวมกันทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมคุยกันจนขาดการหลับนอนทำให้ส่งผลต่อการรักษาสติให้ต่อเนื่อง 5. […]

ครุสติสถาน ๑๐-๑๕ ส.ค. ๖๐

คอร์สอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ดำเนินการอบรมโดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ ครุสติสถาน (ของรร.รุ่งอรุณ) ถ.พระราม ๒ ใกล้วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ วันที่ ๑๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ http://206.189.36.164/?p=21301&preview=true

ถอดธรรมบรรยาย “สติสัมโพชฌงค์ต่างจากสติปัฏฐาน”

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท คอร์สโพธิปัญญา 11-17 มีนาคม 2559 ณ ครุสติสถาน ความรู้สึกตัวที่พัฒนาจากสติปัฏฐาน มาเป็นสติสัมโพชฌงค์ สติปัฏฐานมีสี่ พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แต่พอมาเป็นสัมโพชฌงค์มีเจ็ด สติในสัมโพชฌงค์ เป็นองค์ของวิปัสสนาโดยตรง แต่สติในสติปัฏฐาน เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา มาถึงจุดนี้ก็อยากให้เราจับประเด็น ในเรื่องของวิปัสสนาให้ได้ เพราะถึงแม้ว่าเราจะทำปนกันมา ระหว่างสมถะและวิปัสสนา แต่องค์ที่จะยกไปสู่ตัววิปัสสนาโดยตรงได้ คือสติที่เข้าไปพิจารณา ภาวะตื่นรู้ของจิตโดยเฉพาะ การพิจารณาการตื่นรู้ของกาย คือเวทนาต่างๆ มีเย็น ร้อน อ่อน แข็ง เคร่ง ตึง เป็นสติปัฏฐาน แต่พอไปพิจารณาเห็นการตื่นรู้ของจิต เป็นสติในสัมโพชฌงค์ สติปัฏฐานใช้คำว่า อนุปัสสนา คือการตามรู้ ตามดู ตามเห็น เรื่องภายในกายทั้งหมด เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา แต่พอมาสัมโพชฌงค์ ให้ไปพิจารณาการตื่นรู้ของจิต การตื่นรู้ของจิต พิจารณาอยู่สองเรื่อง ที่ท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐาน “กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน […]

พระธรรมเทศนา กำเนิดของญาณที่รู้การเกิดดับ

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ๕๒

พระธรรมเทศนาคอร์ส “การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา”  ณ ยุวพุุทธิกสมาคมฯ ปทุมธานี วันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda คลิปนวัตกรรมแห่งสติ๕๒ เย็นวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๕๒ (เย็น ๕ ส.ค. ๖๐) ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมฯ (ศูนย์ ๒ ปทุมธานี) วันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท นักวิทยาศาสตร์ค้นพบรูปธรรม แต่พระพุทธเจ้าค้นพบทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้เป็นเรื่องทันสมัย เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ โลกยิ่งเจริญมากเท่าใด คนยิ่งหันหลังให้ศาสนามากเท่านั้น ยิ่งวัตถุปราณีตมากเท่าใด คนยิ่งยึดติดมากเท่านั้น บางคนยังทำความรู้สึกตัวต่อเนื่อง ในระหว่างวันไม่ได้ ทำได้แต่ในรูปแบบเช้าเย็น […]