คำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

มันคิดน่ะดีแล้ว ช่วงนี้ต้องคิดให้มันดี เอาคุณภาพของมันจริงๆ ไม่ใช่ว่าจะฟังเเล้ว รู้เเล้วเอาไปพูด ไม่ใช่อย่างนั้น   ต้องเอาคุณภาพของมัน ที่มันเป็นขึ้นมาจริงๆ มันเป็นช่วงระยะใด เวลาใด   อันนี้พูดเรื่องตัวเองบ้าง มันเป็นกำลัง เราย่าง(เดิน)อยู่ หรือ เราเดิน เรายืน เรานั่ง เรานอน จะรู้จักจริงๆ เรื่องนี้   ดังนั้น การห้ามความคิดจึงห้ามไม่ได้ ให้มันคิด ปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติให้มันคิด ไม่ใช่ปฏิบัติให้มันสงบ ให้มันนิ่ง มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ให้มันคิด   ทุกคนที่เคยฟังหลวงพ่อพูด มันคิดดีเเล้ว มันฟุ้งซ่านดีเเล้ว หลวงพ่อเคยพูดอย่างนั้น   บัดนี้เราไปปฏิบัติธรรมะ เราไม่อยากให้มันคิด อยากให้มันสงบ เนี่ย มันผิดกัน   ดังนั้น จึงว่า ความคิด ความเห็น มันจึงคนละเรื่องกัน  ...

นามรูป รูปในใจ

คนทำสมถกรรมฐานนั้นชอบนั่งให้สงบ และคิดว่าตัวเองได้ทำวิปัสสนา เมื่อนั่งสงบจิตสงบใจแล้ว ก็มาพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันนั้นมันเป็นการพิจารณานึกคิดเอาเอง ไม่ใช่สัญญาที่กล่าวถึง เป็นสัญญาจากการศึกษาเล่าเรียน จากการอ่าน การฟัง สัญญาอย่างนั้นไม่สามารถจะทำให้ ญาณวิปัสสนาเกิดขึ้นมาได้ เพราะเกิดจากการพิจารณาเอาเอง ฉะนั้นการทำความรู้สึกนี่แหละ มันจะทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้น ทำให้ปัญญารอบรู้ รู้ลึกมากขึ้น พลิกมือก็รู้ คว่ำมือก็รู้ เอียงซ้ายก็รู้ เอียงขวาก็รู้ ก้มก็รู้ เงยก็รู้ กะพริบตาก็รู้ ตาเหลือบซ้ายแลขวาก็รู้ กลืนน้ำลายเข้าไปในลำคอก็รู้ จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้ จึงไม่ต้องนั่งเงียบๆ ตามีหน้าที่ดู หูมีหน้าที่ฟัง จมูกมีหน้าที่ดมกลิ่น เหม็นหอม ลิ้นมีหน้าที่รู้รส เปรี้ยวหวาน มัน เค็ม กายของเรามีหน้าที่สัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง จิตใจมีหน้าที่คิดนึก ญาณเข้าไปรู้ความคิด เพราะสัญญามันเข้าไปรู้แล้ว กายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้ การรู้จิตใจที่มันนึกมันคิดนี่แหละ เขาเรียกว่า...

สุนัขไม่เคยกลัวผี

  คนที่กลัวผี จิตใจต่ำกว่าสุนัข คนกับมนุษย์ไม่เหมือนกัน แม้รูปร่างหน้าตาจะเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกัน ทางด้านคุณธรรมและภูมิปัญญา เช่น บางคนนึกอยากทำอะไรก็ทำ นึกอยากจะพูดก็พูด อยากจะกินก็กิน ได้แก่ “คนธรรมดา” นี่เอง ที่ร้ายไปกว่านั้นก็เรียกว่าเป็น “สัตว์” หน้าตาเป็นคนแต่จิตใจเป็นสัตว์ คือ ไม่มีความละอาย เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน หมายถึงบุคคลที่ไม่เคยพัฒนาจิตใจ ของตัวเองให้สูงขึ้น ส่วน “มนุษย์” หมายถึงผู้มีมานะ หักห้ามจิตใจไว้ได้ เป็นผู้มีจิตใจสูง มีปัญญามากกว่าคน พัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น จนเลื่อนชั้นขึ้นเป็นมนุษย์ “ผี” หมายถึงคนที่พูดชั่ว ทำชั่ว บางคนรูปร่างหน้าตาเป็นคน แต่จิตใจยังเป็นผี ครั้งหนึ่งเขานิมนต์หลวงพ่อ ไปเปิดอบรมที่วัดวิเวกธรรมคุณ วัดนี้มีป่าช้า เขาเอาคนตายไปฝังและเผาที่นั่น บางครั้งเผาไม่หมดเขาก็เอาไปฝัง ถ้าเป็นเด็กตายเขาก็เอาไปฝังเลย สุนัขมันไม่เคยกลัวคนตาย มันไม่เคยกลัวผี มันไปขุดคุ้ยศพที่ฝังอยู่มากิน สุนัขไม่กลัวป่าช้า ไม่กลัวความมืด ดังนั้น ถ้าใครยังกลัวผี ก็เข้าใจได้ว่า...