ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๕

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda เรื่อง สายดินกันกระแสทุกข์

พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม

พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith                         เกือบสามพันปีมาแล้วไม่มีทีท่าว่า คุณค่าของสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบจะหมดไป ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้ ส่วนใหญ่เรามีแต่พุ่งจิตออกไปข้างนอก ถ้าลมพัดมาจากข้างนอก มาถูกตัวเรา เรารู้สึกเย็นสบาย ขึ้นชื่อว่าลม จะเย็นเหมือนกันหมดหรือไม่? ลมที่เข้ามาสู่ตัวเรา-เย็น แต่ลมที่ออกจากตัวเรา-ร้อน เหมือนสิ่งที่มากระทบ จิตที่ดึงกลับเข้ามา เป็นจิตที่เย็น จิตที่ส่งออกไป เป็นจิตที่ร้อน เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ จิตที่ไม่ได้ฝึกฝน มันจะต้องพุ่งออกไปในอดีต อนาคต เรื่องของสิ่งอื่น คนอื่น เรื่องอื่น...

พระธรรมเทศนา เหตุต้นของวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหว

เหตุต้นของวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหว จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia601909.us.archive.org/1/items/dongguide_yahoo_17./01.%20%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7.mp3 รักษามรรคให้มีกำลัง ในกรณีที่ร่างกายไม่พร้อมใช้ หนักกายหนักใจ เราก็ไม่มีกำลัง การภาวนาก็ไม่ได้ผล ไม่มีกำลังกาย กำลังใจ ถ้าเราเบากายเบาใจ ก็มีกำลัง มีกำลังกาย กำลังจิต การดำรงชีวิต มีความกระตือรือร้น ไม่มีข้อขัดข้องอะไร นั่นคือผลของการปฏิบัติ แต่ในกรณีที่เราขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องหาข้อบกพร่องของมันว่า เราหนักกายเพราะอะไร เพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า นักปฏิบัติต้องเป็นแบบอย่างทั้งสามอย่าง เราขาดข้อไหนก็ทำตรงนั้น การที่เราพยายามแก้ไขปัญหา ถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนา ร่างกายพร้อมใช้ คือผลการปฏิบัติ อาจไม่ต้องหวังผลถึงขั้นมรรคผลนิพพาน อะไรมาก แต่ให้ร่างกายของเราเบากายเบาใจมีกำลัง ถือว่าเป็นต้นทางแห่งมรรคผลแล้ว ทำอย่างไรจึงจะรักษาภาวะ เบากายเบาใจให้มีกำลัง อย่างนี้ไปตลอด นั่นคือการรักษามรรค เราปรารถนากันมากมาย ขอให้ได้เป็นมรรคเป็นผล...

พระธรรมเทศนา ธรรมวิจัยในรูปนาม

ธรรมวิจัยในรูปนาม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรัทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia801502.us.archive.org/29/items/dongguide_yahoo_17./02.%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20new.mp3 พระถูกหลอก พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก มีพระเข้าใจรูปเดียว มีพระฟังห้ารูป ทั้งๆ ที่อยู่กับพระพุทธเจ้ามานานแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ พระนักเทศน์ พระนักสอนทั่วไป เข้าใจผิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูด คนจะเข้าใจหมด คนที่ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมมาตลอดชีวิต ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง เพราะองค์ประกอบห้าอย่างไม่ครบ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หนึ่ง ศรัทธา ความเชื่อมั่น ความอยากจะศึกษา ความรักที่จะศึกษาในสิ่งที่เข้ามา ไม่พอ สอง ถ้าเกิดความเชื่อมั่นแล้ว ความเพียรที่จะลงมือทำน้อย สาม ลงมือทำแล้ว ที่จะปะกอบด้วยสติ สมาธิ ปัญญา...