นกแก้วเจ้าเล่ห์

ขณะที่ท่านตั๊กม้อเดินธุดงค์ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ท่านได้พบนกแก้วอยู่ในกรง
มันเป็นนกแก้วที่มีปัญญาฉลาดกว่ามนุษย์

มันได้เอ่ยถามท่านตั๊กม้อว่า
“ท่านผู้มีบุญ ขอท่านได้โปรดเมตตา
ชี้แนะทางออกจากกรงให้ข้าด้วยเถิด”

ท่านตั๊กม้อจึงได้กล่าวตอบไปว่า
“สองขาเหยียดตรง สองตาปิดสนิท”
นกแก้วได้ฟังเช่นนั้นก็เข้าใจทันที

เมื่อถึงเวลาเย็น เจ้าของบ้านกลับมา
ก็ตรงมาที่กรงนกแก้วเพื่อหยอกล้อตามปกติ
เมื่อเห็นนกแก้วของตนนอนเหยียดขาหลับตา
ก็ตกใจ นึกว่ามันตายแล้ว
จึงเปิดกรงและหยิบมันออกมา
นกแก้วที่แกล้งหลับตาตัวแข็งทื่อ
เมื่อรู้สึกว่าตัวเองออกมานอกกรงแล้ว
ก็รีบโผบินสู่ท้องฟ้า ได้รับอิสรภาพสมดังใจ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
การตายก่อนตาย คือการตายจากโลภ โกรธ หลง
จะนำเราไปสู่ความอิสระเสรีที่แท้จริง