“ชมรมคนเพียร” ร่วมกับ “เว็ปไซต์พุทธยานันโท”

จัดทำซีดี MP ๓ จำนวน ๒ ชุด

ชุดที่ ๑ 😕 รอยธรรม รอยเทียน

โดย? หลวงพ่อเทียน? จิต?ตสุโภ

จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น

ชุดที่ ๒ : ?แพร่แสงธรรม แพร่แสงเทียน
โดย? หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น

เพื่อเผยแพร่และแจกเป็นธรรมทาน

แก่ กัลยาณมิตร ญาติธรรมและผู้สนใจ

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ

ในงาน “มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า”

๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ?๒๕๕๕

ณ รอยัลพารากอนฮอลส์ชั้น ๕

สยามพารากอน กรุงเทพฯ

จึงขอเรียนเชิญร่วมบุญธรรมทานซีดี

ท่านจะได้รับซีดี MP ๓ จำนวน ๒ ชุด

(หากต้องการจำนวนมาก กรุณาระบุจำนวน)

กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่

ถึง? คุณประไพศิริ เชี่ยวสาริกิจ

Facebook:? Praprisiri Freedombooks

Email 😕 [email protected]

หรือส่ง sms: ๐๘๓-๕๕๕๘๑๑๑

ชื่อบัญชี รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน

เลขที่ ๐๔๕-๕๖๖๕๐๒-๓

ธ.ไทยพาณิชย์ ?สาขาสภากาชาดไทย

ขออนุโมทนาสาธุในบุญธรรมทานนี้

ภคมน สุรดิฐนันท์

๑๓ พฤษภาคม ?๒๕๕๕